Náš penzionbajo je na trhu od r. 2002

Poskytujeme najmä lacné ubytovacie služby v nadštandartnej úrovni, pre naších a zahraničných turistov. V poslednom období sme pre orientáciu zaviedli i „knihu návštev“ ubytovaných hostí, ktorí hodnotia nielen úroveň ubytovacích služieb ale i prístup a ochotu ubytovateľa resp vlastníka penzionu. Kniha nášteu je Vám k nahliadnutiu, sú tam recenzie naších hostí, ale i turistov z okolitých štátov europy, ojedinele z Austrálie, Číny, Canady, Estonska, Španielska, Portugalsko, Izraelu a ďalšie dokonca i s orginálnym zápisom v čínskom, izraelskom a v inom jazyku. Spokojnosť naších ubytovaných možno odvodiť i z toho, že sa k nám hostia vracajú i viackrát. Evidujeme už i takých hostí, z Holandska, Nemecka, Poľska, a iní, ktorí náš penzion naštívili, 5 a 8 krát. Každý rok sa snažíme náš penzíon vylepšiť s orientáciou na skvalitnenie služieb v cestovnom ruchu, vždy s max. cieľom spokojnosti ubytovaných hostí.